Vervita

Megahome Destilator

Način rada :

Posuda se napuni vodom do oznake MAX ( 4l) , poklopi se gornjim dijelom, spoji kabel i uključi uređaj na
prekidač. Nakon 30 minuta rada destilirana voda počinje kapati iz nosnice u vrč. Uređaj tada možete
staviti da radi bez nadzora.
Prvu vodu novog uređaja ili bacite ili iskoristite za peglu. Od druge destilacije nadalje voda je pogodna za
konzumaciju. Za svako duže čuvanje destilirane vode svakako preporučujemo staklene boce ili original
stakleni vrč s poklopcem.
Postavljanje vrećice s aktivnim ugljenom:
Nije moguće prepoznati istrošenost filtera od aktivnog ugljena. Preporučuje se da svakog 1. u mjesecu
zamijenite filter vrećicu ako vodu destilirate jednom dnevno. Jedan filter je dovoljan za 30 destilacija. U
jednom pakiranju dobivate 12 filter vrećica.

Svi , pa i najmanji dijelovi uređaja koji su u doticaju s vodom su od najkvalitetnijeg nehrđajućeg čelika
SS316 ili keramike. Čak se i filter vrećica s aktivnim ugljenom smješta u keramičku posudicu , tako da ni
u jednom dijelu uređaja para ili destilirana voda ne dolaze u kontakt s plastikom , što ovaj uređaj čini
jedinstvenim po visokim standardima kvalitete.